Meeropbrengsten van Agora!

HET JAARLIJKSE RAPPORT VAN DE ONDERWIJSINSPECTIE! Op 10 april op het nieuws en bij Nieuwsuur. Met de rode draad dat onderwijsvernieuwing niet automatisch leidt tot beter onderwijs. Aan het woord diverse experts die hun zegje doen daarover. Gestaafd met dalende resultaten van leerlingen en met de constatering ‘Onderwijstypen die jaren geleden mislukten, steken weer de kop op. Er is weinig historisch besef.’

Meeropbrengsten van Agora!

IK BEN VERBAASD OVER DE TENEUR! De uitspraak dat we misschien moeten aanpassen WAT we leren, maar niet HOE bezorgt me kippenvel! En dan vervolgens uitspraken van een onderwijswetenschapper die zegt dat het traditionele systeem zo slecht nog niet is. Wat is er gebeurd daar in Den Haag? Zijn ze vergeten waarom we het onderwijs willen vernieuwen? Ik hoor het helaas nergens terug, behalve uit de mond van Jan Fasen.

IK VIND DE BEELDVORMING EENZIJDIG EN NEGATIEF INGESTOKEN. Helaas zien we enkel en alleen ondersteuning van de mening van de onderwijsinspectie voorbijkomen. Waarom horen we bijvoorbeeld niet de mening van hoogleraar filosofie Jan Bransen, schrijver van het boek ‘Gevormd of vervormd?’ over onderwijs? Waarom hebben we het niet over de uitval van kinderen in traditionele systemen? Over burn-out en depressie onder studenten? Ik was onder de indruk toen ik bij de finale van Project Rembrandt op de NPO de uitbeelding zag van burn-out en depressie onder studenten, Geschilderd in de stijl van Rembrandt door Sebas, een 21-jarige student die het hoognodig tijd vindt dat hier aandacht voor komt!

TELEURSTELLEND IS DAT ONDERWIJSVERNIEUWING GEMETEN WORDT MET TRADITIONELE MATEN. Hoe belangrijk is het toch om te noemen dat afgelopen jaar 100% van de examenkandidaten van Agora geslaagd is. Het is op zich zo’n enorme beperking van opbrengsten. Dat men nu dan wel wil gaan meten is op zich een positief iets. Ik hou alleen mijn hart vast hoe dat gaat verlopen? Want het vergt begrip van wat Agora is, bereidheid om bestaande conditioneringen los te laten. Een wetenschapper die dat niet kan, die kan Agora beter niet binnen laten! Ik denk dat de meetexperts al bij Agora zitten: leerlingen, ouders en coaches….

WAT IS EIGENLIJK ONDERWIJSVERNIEUWING? Wat je definieert als ‘onderwijsvernieuwing’ en ‘opbrengst’ van de middelbare school bepaalt wat je wil meten. Is de term onderwijsvernieuwing niet al een ‘tegenstelling’ op zich? Onderwijzen is het overdragen van kennis of vaardigheden. Het gaat uit van de overdracht van degene die het weet naar degene die het niet weet. Dat is de traditionele vorm van onderwijs. En wat je onderwijst zijn vakken; delen lesstof die samengesteld een profiel vormen. De normale aanvliegroute om kennis te vergaren en vaardigheden te ontwikkelen.

Is het niet zo, dat we als ouders willen dat onze kinderen zich zelfstandig kunnen bewegen in de wijde wereld, wetend wat ze kunnen en niet kunnen en kansen en uitdagingen pakken voor een gelukkig leven? Hebben we het dan niet over ontwikkeling?

HOEVEEL INVLOED HEBBEN WE ALS VOLWASSENEN trouwens op de ontwikkeling van onze kinderen? En waarom denken we dat ‘onderwijzen’ werkt? Laten we eerlijk zijn: de allergrootste dingen heeft je kind al geleerd voor zijn 5e levensjaar! Grootser dan dat wordt het niet meer! Omrollen, zitten, kruipen, gaan staan, lopen. En dat doet hij toch voornamelijk zelf. Ik heb het mijn kinderen echt niet voorgedaan hoe ze moesten omrollen of staan of verteld hoe het moest. Wat ik wel heb gedaan is een handje in de rug houden, meelopen langs het fietsje , enthousiasmeren en stimuleren! Ik noemde bij de geboorte van onze kinderen de drie V’s: veiligheid, vertrouwen en vrijheid om jezelf te mogen zijn! Als we dat nou gewoon eens blijven doen als ons kind opgroeit: blijven zorgen voor een omgeving met de drie ‘V’s?

AGORA IS ZO’N OMGEVING! Het is een (fysieke) plek waar kinderen elkaar ontmoeten en ruimte hebben om zich te ontwikkelen. Het is eigenlijk geen ‘school’, want daar wordt onderwezen. Het is meer zoiets als een bedrijfsverzamelgebouw, maar dan niet voor bedrijven, maar voor kinderen; een kindverzamelgebouw, alhoewel dat een beetje vreemd klinkt. Kinderen komen er samen, ze leren van elkaar, ze ontwikkelen zich en zijn vooral zichzelf.

Als ondersteuning voor die ontwikkeling zijn er hulplijnen als coaches, ouders en de wereld buiten. We enthousiasmeren, inspireren en stimuleren! Waar nodig houden we een hand in de rug en vertellen of doen voor hoe iets moet! En als daar iemand anders voor nodig is, dan zoeken we in ons netwerk wie dat kan! En geheid dat dat blijft hangen – zonder proefwerken en cijfers! Veel effectiever dan onderwijzen!

DE AANJAGER OM JE TE ONTWIKKELEN IS NAMELIJK INTRINSIEKE MOTIVATIE. Ook voor volwassenen! Het is de startmotor die je in beweging zet. Hoeveel van ons weten nog wat ze geleerd hebben tijdens hun schooltijd? Gegarandeerd alleen datgene wat je interesseerde. En dat is de spil waar Agora vanuit gaat: dat je kennis vergaart en vaardigheden ontwikkelt vanuit je eigen aanvliegroute, zodat deze beter beklijft.

Intrinsieke motivatie is niet alleen belangrijk voor de kinderen, maar zeker ook voor de coaches! En die beiden kunnen niet zonder ondersteuning door de ouders? En wij ouders, wij kunnen toch niet anders dan zeer gemotiveerd zijn als er een mogelijkheid is dat je kind zich ontwikkelt vanuit zijn eigen ik en al een gelukkig mens is tijdens zijn middelbare schooltijd?

DICHT BIJ JEZELF BLIJVEN, AUTHENTIEK ZIJN, ZELFKENNIS EN –REFLECTIE… dat is toch wat we allemaal nastreven? Hoe vroeger je daarmee mag beginnen, des te minder je van je pad af loopt. Volgens mij maak je een grote kans om burn-out en een identiteitscrisis op latere leeftijd te voorkomen als je vroeger de kans krijgt om jezelf beter te leren kennen. Wellicht kunnen we het zelfs uitdrukken in preventie van gezondheidskosten op latere leeftijd die we kunnen inzetten als budgettering voor Agora ;-). Je begint als leerling eerst met ont-scholen en ont-stressen! Om je te ontdoen van conditioneringen die door anderen zijn opgelegd zodat je ruimte ervaart om jezelf te kunnen zijn! Hoe wil je anders bij je intrinsieke motivatie komen?

AGORA HEEFT AL OPBRENGSTEN! Voor wie angst en onzekerheid durft in te wisselen voor vertrouwen, voor wie het wil zien en bereid is te luisteren en te begrijpen: er zijn al resultaten! Een bezoek aan een hogeschool met een van mijn kinderen bewijst al wat Agora oplevert! De vragen die ze stelt, de reflectie, het onderscheiden van wat voor haar betekenisvol is en niet. En ook doorvragen hoe zelfstandig alles mag. Hoe kleinschalig het onderwijs is. En als klapper op de vuurpijl vragen of ze niet drie richtingen mag combineren om tot het haar gewenste leerplan te komen. Met een verbazingwekkend antwoord: “Tja, het is eigenlijk wel een goeie vraag!” Dat is wat Agora oplevert! Ik ben trots! En ik merk dat ik voor dit stuk eigenlijk het handje al niet meer in de rug hoef te houden. Ik blijf wel nog in de buurt!

WIE DOET MEE? We zijn er nog niet, we pionieren nog steeds. En dat geeft nog te nemen hobbels in beide communities, daar zijn we ons allemaal van bewust. Maar regelmatig spreek ik ouders die in hun eigen woorden vertellen dat er wat met hun kind verandert. Het zou interessant zijn om het daar eens met ouders over te hebben! Want om te meten hoeven we eigenlijk niet af te wachten tot een externe dat komt doen. Ik denk dat we met z’n allen –leerlingen, ouders, coaches- een heel goed beeld kunnen scheppen wat Agora opbrengt. En dat is een veel positievere insteek dan alleen uitgaan van cijfers die nog gebaseerd zijn op ‘onderwijzen’. Wellicht zien we met z’n allen wat we met elkaar gemeen hebben en brengen we de vraagstelling over onderwijsvernieuwing daarmee wel op een heel ander spoor!

Miriam Creusen is ouder van twee kinderen op Agora en schrijft over haar kijk op onderwijs en de wereld op haar eigen website www.mirswereld.nl