Aanmeldavonden 13 en 14 maart 2023

Agenda Aanmelden Nieuwsbrief

Aanmeldavonden 13 en 14 maart 2023

Groep 8 leerlingen kunnen zich op maandag 13 en dinsdag 14 maart 2023 aanmelden voor schooljaar 2023-2024. Dit kan tussen 17:00 uur en 19:30 uur op onze locatie aan de Oranjelaan 300 in Roermond.

Tijdens deze avond vindt er een kort gesprek plaats met de leerling en ouder(s) en controleren wij enkele gegevens.

Basisscholen is gevraagd de aanmeldingsformulieren uiterlijk 7 maart 2023 per post te versturen aan de VO-school. Indien de basisschool met u als ouder/verzorger heeft afgesproken dat u het aanmeldingsformulier aanlevert tijdens de aanmeldavond, is dat vanzelfsprekend geen probleem.

Uiterlijk 10 maart 2023 dient de basisschool het dossier van uw zoon/dochter online klaar te zetten voor een enkele VO-school.

De gegevens die de basisschool digitaal dient klaar te zetten zijn:

  • onderwijskundig rapport / OSO

  • formulier schooladvies

  • leerlingrapport

  • docentenvragenlijst

  • dyslexie- en/of dyscalculieverklaring en onderzoeksrapportage (indien van toepassing)

  • afgenomen IQ testen en/of drempelonderzoek (indien van toepassing)

Aangezien wij het digitale dossier alleen kunnen downloaden door middel van het Burgerservicenummer (BSN) van uw zoon/dochter vragen wij u een kopie van de ID-kaart (voor- en achterzijde) of paspoort aan te leveren tijdens het gesprek op de aanmeldavond.

Verdere informatie ontvangen ouders/verzorgers van de huidige basisschool.