Onderwijs op Wings Agora

Wings Agora is dé middelbare school waar de ontwikkeling van kinderen tussen 12 en 18 jaar volop kansen en ruimte krijgt. Wij ruilen vakken, toetsen en klassenroosters in voor challenges, mooie samenwerkingen en gerichte coaching door leraren waarbinnen jij je eigen leerroute volgt.

Onze visie op leren

Wings Agora is er voor de leerlingen voor wie algemeen middelbaar onderwijs niet passend genoeg is. Het staat buiten kijf dat jij en je medeleerlingen een bagage aan verplichte kennis moeten hebben, maar binnen Wings Agora is die kennis niet vak- maar persoonsgericht. We kijken naar wat jij leuk vindt en nodig hebt en laten jou de wereld op jouw eigen manier ontdekken.

Lees meer

Challenges

Wij werken niet met vakken en toetsen, maar met challenges. Challenges zijn problemen die jij op wil lossen, vragen die je hebt, dingen die jij graag wil leren, onderzoeken of maken. Door jouw challenges en andere activiteiten zoals workshops en inspiratiesessies leer je veel over jezelf, de wereld om je heen en ontdek je wat je leuk vindt om later te doen. Op die manier doe je niet alleen cognitieve kennis op, maar leer je ook heel veel vaardigheden. En daar pluk je levenslang de vruchten van!

Lees meer

Dagstructuur

Op Wings Agora hanteren we een vaste dagstructuur die jij als leerling samen met je coach leert inplannen. Dat doe je aan de hand van je eigen challenges en andere activiteiten. Je hebt veel vrijheid, maar dat is geen vrijblijvendheid. Iedere dag delen we met elkaar tijdens een gezamenlijke dagstart waar we mee bezig zijn. Daarna werk je volgens je eigen planning. Na de grote pauze heeft iedereen een half uur stilte, waarin je in alle rust kunt lezen.

Lees meer

Coach

Autonoom leren betekent niet dat je alles alleen moet doen en dat er geen kaders zijn. Je werkt als leerling van Wings Agora intensief samen met jouw coach (mentor). Je coach vraagt, stimuleert, inspireert, helpt analyseren, adviseert en geeft feedback. Hij of zij is voor jou en je ouders het eerste en belangrijkste aanspreekpunt. Jullie zorgen er samen voor dat je je niet eenzijdig ontwikkelt en dat je jouw horizon verbreedt.

Lees meer

Ouders

In onze filosofie en werkwijze zorgen de ouders, coach en docenten met elkaar voor het beste leerklimaat. Daarom verwachten we van ouders een betrokken en actieve rol, niet alleen zodat ze jou kunnen ondersteunen, maar ook de andere leerlingen op Wings Agora. Zo bieden bijvoorbeeld veel ouders bieden stageplaatsen aan of geven ze workshops of inspiratiesessies waarbij ze hun passie delen.

Lees meer

Van Wings Agora naar diploma

Ook op Wings Agora doe je een regulier examen op VMBO, HAVO of VWO-niveau. Dat doe je binnen het aantal jaren dat daarvoor staat, maar via een andere weg. Je maakt samen met je coach afspraken over hoe jij je de kennis eigen gaat maken die je nodig hebt om te slagen. Uiteindelijk doe je net als op elke school een aantal toetsen voor een cijfer. Die toetsen vormen het schoolexamen, daarna ga je op landelijk eindexamen. Je schoolexamencijfers en je eindexamencijfer vormen samen de cijfers voor op je diploma.


Lees meer

Leven met elkaar

Op Wings Agora vinden we het belangrijk dat je leert hoe je een actieve bijdrage kan leveren aan een beter leven voor anderen. We vormen een 'leefhuis' voor leerlingen en medewerkers. Om samen te werken en te leven zijn een aantal belangrijke afspraken nodig om ervoor te zorgen dat iedereen zich prettig en veilig voelt. Daarom hanteren we werkafspraken waarin respect centraal staat. Respect voor elkaar, maar ook respect voor de natuur en de aarde. 


Ons team

Het team van Wings Agora bestaat uit enthousiaste coaches (ook wel bekend als docenten) die jou graag begeleiden in het uitwerken en uitvoeren van je challenges en jouw groeicurve monitoren. Ook als je wat meer begeleiding nodig hebt, taal- of rekenondersteuning nodig hebt of op een vertrouwenspersoon moet terugvallen, heeft Wings Agora deskundige medewerkers die iedere dag voor je klaarstaan. 

Lees meer

SOML

Uitdagend onderwijs voor alle leerlingen in Midden-Limburg, dáár staat Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) voor. De SOML-scholen zijn toegankelijk voor iedereen en werken solidair samen voor alle leerlingen in Midden-Limburg. Door de variëteit aan scholen, met elk een eigen karakter, creëert SOML voor ouders en leerlingen een maximale keuzevrijheid.

SOML website