Over Wings Agora

Agora is de oud-Griekse benaming voor plein. Op de Agora (het plein) gaven oude, Griekse wijsgeren en belangrijke filosofen les aan een ieder die van hen wilde leren. Wij dragen de naam Agora omdat een plein de plek is waar je elkaar ontmoet, verbaast en inspireert. Ons symbolische ‘plein’ vind je binnen de muren van Wings Agora, maar ook ver daarbuiten. Buiten school leer je namelijk nog veel meer dan op school! Zo bereiden we je voor op het leven, niet alleen op een carrière.

Over Wings Agora

Op Wings Agora krijg jij de mogelijkheid om autonoom te leren. Dat houdt in dat jij, in overleg met je coach, bepaalt wat zinvol is voor jou zodat je werkt aan challenges waar jij echt blij van wordt. Je hoeft nog niet zelfstandig te zijn, maar wel zelfstandig willen worden. Daar helpen wij je bij!

Onderwijs op Wings Agora

Historie

In 2013 schreven de founding fathers van Wings Agora het visiedocument omdat zij de noodzaak voelden om het onderwijs radicaal te veranderen. Op 1 augustus 2014 startte wij met 34 leerlingen onder de vleugels en in opdracht van Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML), in het Niekée gebouw te Roermond. Vanaf dat moment heeft de ontwikkeling van Agora een enorme vlucht genomen. Op dit moment bieden er 20 scholen Agora-onderwijs aan, waarvan 16 in Nederland, 3 in België en 1 in Polen.

Missie en visie

Ons doel is om jou op te leiden tot een leergierige, zelfverantwoordelijke, zelfverzekerde en democratische jongvolwassene die met een open visie de rest van het leven tegemoet gaat. Wings Agora verzorgt onderwijs waarbij jij op de meest optimale manier wordt voorbereid op het onbekende: de maatschappij van morgen.

Wetenschappelijk onderzoek

Vanaf de beginfase zijn diverse onderzoekers en wetenschappers betrokken geweest bij de ontwikkeling van Agora. Onze de pedagogische en didactische visie wordt ondersteund door een aantal theorieën. Wil je meer lezen over het wetenschappelijk onderzoek dat schuilgaat achter de methode van Agora?

Vereniging Agora Onderwijs

Agora in het Nieuws

De methode van Agora is een bekend begrip geworden. Buitenlandse media besteden met regelmaat aandacht aan deze vernieuwende onderwijsmethode. Ook Wings Agora is zowel landelijk als wereldwijd door media opgepakt - zo heeft naast de NOS zelfs een Australisch blad over onze school geschreven!

Lees meer