Academische Opleidingsscholen Limburg

Academische Opleidingsscholen Limburg

Al jaren geven we leraren in opleiding een stageplek binnen onze school om zo werkervaring op te doen tijdens de studie.

Sinds augustus 2021 bundelen we onze krachten samen met andere scholen en zijn we aangesloten als partner bij AOSL (Academische Opleidingsscholen Limburg).

Binnen dit samenwerkingsverband werken de lerarenopleidingen en opleidingsscholen intensief samen aan een stevige opleiding voor onze aankomende leraren. Professionele ontwikkeling stopt niet met het behalen van je diploma. Wij gaan voor levenslang leren.

Meer informatie is te vinden via deze link

Voor wie stage wil lopen op onze school geldt dat je kunt kiezen uit het vmbo Niekée en Agora.

Op Agora kiezen de leerlingen van vmbo tot vwo hun eigen leerweg en werk je in een klein team aan het coachen van de leerlingen of als expert in je vakgebied

Als stagiair word je meegenomen in het hele proces dat een docent meemaakt. Van lesgeven tot surveilleren van vergaderen tot feesten.

Hoe meld jij je nu aan? Stuur een mail naar Liliane Van Kan onze schoolopleider somnlk02@soml.nl  voor beide afdelingen. Een cv is een must, een motivatiebrief een pré.

En dan hoe verder?

Solliciteer je voor een plek op Niekée dan wordt er gekeken of er een geschikte begeleider voor je is. Is die er dan krijg je een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek en word je voorgesteld aan je begeleider met wie je verdere afspraken maakt.

Kies je voor Agora dan wordt allereerst je mail doorgestuurd naar onze coach John King met het verzoek of hij wil kijken of er een team is dat behoefte heeft aan jouw specifieke kennis en leervraag. Bij een positief antwoord word je ook uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en wordt er met jou een meeloopdag op Agora afgesproken. Wanneer beide partijen aangeven dat er een match is, staat niets jou een unieke leerervaring in de weg.