Leefregels

Naar school gaan draait natuurlijk om veel meer dan alleen het opdoen van kennis. Je leert er namelijk ook veel over hoe je met elkaar omgaat. Samen met je medeleerlingen ben je onderdeel van de samenleving en daarom vormt de school ook een 'leefhuis' voor leerlingen en leraren. Waar veel mensen dagelijks met elkaar omgaan, is het goed om afspraken te maken over wat je van elkaar kunt verwachten. Op die manier zorgen we ervoor dat iedereen zich veilig en prettig voelt op school. Op Wings Niekée kiezen we voor weinig regels, maar we gedragen ons wel volgens de weinige regels die we hebben. Daarbij is respect het sleutelwoord. Respect voor elkaar, maar ook respect voor de natuur en de aarde.

  1. Iedereen is anders, maar wel gelijkwaardig. Dit betekent dat we de ander accepteren en respect hebben voor elkaar. Ga om met de ander zoals je graag wilt dat er met jou omgegaan wordt. Pesten hoort hoort hier dus niet thuis.

  2. We helpen elkaar graag. We vinden het namelijk belangrijk dat je leert wat je zelf nodig hebt, maar dat je ook leert hoe je goed voor een ander kan zijn. 

  3. We zijn verantwoordelijk voor ons eigen gedrag en de gevolgen daarvan. Binnen Wings Niekée vertrouwen en respecteren we elkaar, maar spreken we elkaar ook aan op gedrag. Het nemen van maatregelen hoort ook bij het met elkaar leven en leren.


Wij gaan ervan uit dat iedereen zijn of haar best doet om zich aan de leefregels te houden en anderen stimuleert dit ook te doen.