Resultaten

Wings Niekée is meer dan een opvallend gebouw en een uniek onderwijsconcept. Ons uitgangspunt is de leervraag van morgen; op die manier bereiden we onze leerlingen voor op een leven lang leren. Wij gaan en staan voor kwalitatief en persoonlijk onderwijs en we vinden het van belang dat de kwaliteit daarvan voortdurend op peil is. Daarom evalueren we die kwaliteit op regelmatige basis en gaan we met onze leerlingen en hun ouders/verzorgers in gesprek over de manier waarop ons onderwijs wordt aangeboden. Ook maken we jaarlijks gebruik van vragenlijsten waarmee leerlingen, ouders maar ook medewerkers hun mening kunnen geven over de kwaliteit van ons onderwijs. 

Slagingspercentages
De slagingspercentages van Wings Niekée geven deels een beeld van de kwaliteit van ons onderwijs. Als je de slagingspercentages van het afgelopen schooljaar bekijkt, zie je dat een hoog percentage leerlingen onze school succesvol heeft afgerond! 

Basisberoepsgerichte leerweg 100%

Kaderberoepsgerichte leerweg 100%

Gemengd/theoretische leerweg 95%


We maken onze kwaliteit meetbaar, inzichtelijk en openbaar door de onderwijsresultaten te delen op www.scholenopdekaart.nl. Daar vind je deze en nog veel meer statistieken over de resultaten van ons onderwijs, zoals de examencijfers en de tevredenheid van leerlingen en hun ouders in de afgelopen jaren.