Schoolplan

Wings Niekée stelt één keer per vier jaar een schoolplan op, in samenwerking met medewerkers, ouders en leerlingen. Het schoolplan is bedoeld om sturing te geven aan het onderwijs op Wings Niekée en brengt de visie, de onderwijsaanpak en de ambities van de school bij elkaar. Het schoolplan laat zien wat Wings Niekée belangrijk vindt en gaat in op hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft. Het schoolbestuur laat aan de hand van het schoolplan zien hoe de school werkt aan de (verbetering van) onderwijskwaliteit.

Wij geloven erin dat je als schoolorganisatie in ontwikkeling moet blijven om onze leerlingen goed voor te kunnen bereiden op hun toekomst. Als input voor onze onderwijsontwikkelingen gebruiken we onder andere de enquêtes van ouders en leerlingen, rapportages over onze onderwijsresultaten, onze eigen ambities en gesprekken met onze partners waaronder basisscholen, collega-scholen, de gemeente en instellingen / bedrijven.

Wil je meer weten over de koers die het team van Wings Niekée de komende jaren gaat varen? Het schoolplan kun je hier downloaden.