Team Wings 2023-2024

Ons team

Op Wings Niekée werkt een hecht en enthousiast team van docenten en ondersteunende medewerkers dagelijks aan goed onderwijs in een positieve sfeer. De leerling staat daarbij vanzelfsprekend centraal. Ons doel is dat onze leerlingen zich snel thuis voelen op school. We helpen leerlingen om het maximale uit zichzelf te halen en we doen er alles aan om hun ontwikkeling te ondersteunen. Wij stellen ons team graag aan je voor! 

Schoolleiding
Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de keuzes die de school maakt voor de toekomst. De schoolleiding bestaat uit de directeur en de teamleiders van Wings Niekée en Wings Agora. Zij sturen het voltallige personeel op deze locatie aan. 

de heer J. van den Beucken - locatiedirecteur

de heer S. van der Bend - teamleider Wings Niekée

de heer R. Riedl - teamleider Wings Agora

Mevr. M. Kirkels - procesmanager Kwaliteit

De schoolleiding is te bereiken via het telefoonnummer 0475-345800 en via info@wingsroermond.nl

Ondersteuningsteam
Het ondersteuningsteam helpt leerlingen bij allerlei problemen. Dit team bestaat uit een vaste kern van mensen die indien nodig nauw in contact staan met de leerling, aangevuld door de mentor of een vakdocent. Het ondersteuningsteam werkt onder de verantwoordelijkheid van de directie. Vast onderdeel van dit team is een orthopedagoog, die gespecialiseerd is in opvoedkundige problemen. Indien nodig wordt externe hulp ingeschakeld, zoals de schoolarts, jeugdzorg of het maatschappelijk werk.

mevrouw R. Pierrot, zorgcoördinator & orthopedagoog

mevrouw C. Verlinden, pedagogisch medewerker

mevrouw C. Maessen, pedagogisch medewerker

mevrouw I. Keulen, pedagogisch medewerker

mevrouw A. van Mierlo, ambulant begeleider

de heer K. Princen, ambulant begeleider


Leerlingencoördinator
Het kan voorkomen dat de mentor niet altijd bereikbaar / beschikbaar is omdat hij of zij aan het lesgeven is of dat er problemen zijn ontstaan die niet door de mentor op te pakken zijn. In deze gevallen komt de leerlingencoördinator in beeld. De leerlingencoördinator ondersteunt de mentoren in de begeleiding van leerlingen. Hij vindt het belangrijk dat de leerlingen zich veilig voelen, dus hij kan / mag sancties opleggen bij grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast ondersteunt hij de teamleider bij het in de gaten houden van jouw leerresultaten en het leiden van (leerling)besprekingen. 

De leerlingencoördinatie op Wings Niekée  is in handen van de heer J. Jakhjoukh en mevrouw Boots.

Vertrouwenspersonen
Wings Niekée beschikt over interne vertrouwenspersonen voor leerlingen en medewerkers waarop een beroep kan worden gedaan, onder andere wanneer er sprake is van seksuele intimidatie, discriminatie en pesten.

Vertrouwenspersoon leerlingen Wings Niekée - mevrouw M. Verschuren

Vertrouwenspersoon leerlingen Wings Agora - de heer R. Hoogendoorn


Dyslexie begeleiders
Alle dyslectische leerlingen hebben op basis van hun dyslexieverklaring recht op begeleiding waarbij het leren omgaan met hun leesbeperking centraal staat. Op basis van de probleembeleving van de leerling zelf, de adviezen uit de dyslexieverklaring en de hulp die reeds geboden werd op de basisschool wordt een dyslexiepas opgesteld. Dit vormt de leidraad voor de begeleiding op Wings Niekée en voor een goede voorbereiding op het eindexamen.

mevrouw H. Bosman, dyslexiebegeleider

mevrouw C. Maessen, dyslexiebegeleider


Mentor
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en diens ouders / verzorgers. Hij of zij voert wekelijks gesprekken met de leerling, houdt de leervorderingen van de leerling in de gaten en ondersteunt leerling en ouders / verzorgers bij het maken van keuzes voor een vervolgopleiding. De mentor speelt ook een belangrijke rol in het behouden van een positieve sfeer in de mentorgroep.

Vakdocenten
Onze vakdocenten zijn verantwoordelijk voor een goede overdracht van kennis en vaardigheden bij leerlingen voor de vakken. Die vakken verschillen per profiel. Als vakdocent stimuleer en prikkel je leerlingen om te willen leren, zowel binnen als buiten de muren van het lokaal.