Extra ondersteuning

Extra ondersteuning

Het kan allerlei redenen hebben waardoor je even niet (zo goed) aan leren toekomt. Bijvoorbeeld door bijzondere gebeurtenissen in je familie/gezinssituatie of omdat je even niet lekker in je vel zit. Of omdat een bepaald vak of vaardigheid voor jou gewoon een beetje lastig is. Dan kun je rekenen op extra hulp en ondersteuning vanuit het schoolteam. Samen met jou en met je ouders/verzorgers gaan we op zoek naar de juiste ondersteuning om je weer verder op weg te helpen. 

Mentor
Het belangrijkste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen is de mentor. De mentor zorgt er voor dat jij je als leerling op school thuis voelt en goed kan functioneren. Ook begeleidt de mentor de leerlingen bij de studie- en beroepskeuze. Daarbij is het van belang dat jij goed naar jezelf en jouw ontwikkeling kan kijken. Jouw mentor helpt je om antwoord te vinden op de vragen “Wat wil ik’ en ‘Wat kan ik?”. Ook zorgt de mentor voor de voldoende contactmomenten tussen jouw ouders/verzorgers en de school en wijst hij of zij tijdig op aandachtspunten.

Leerlingencoördinator
Het kan voorkomen dat je mentor niet altijd bereikbaar/beschikbaar is omdat hij of zij aan het lesgeven is of dat er problemen zijn ontstaan die niet door de mentor op te pakken zijn. In deze gevallen komt de leerlingencoördinator in beeld. De leerlingencoördinator ondersteunt de mentoren in de begeleiding van leerlingen. Hij vindt het belangrijk dat jij je veilig voelt, dus hij kan/mag sancties opleggen bij grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast ondersteunt hij de teamleider bij het in de gaten houden van jouw leerresultaten en het leiden van (leerling)besprekingen. 

De leerlingencoördinatie op Wings Niekée  is in handen van de heer J. Jakhjoukh. 

Ondersteuningsteam
Leerlingen die wat meer begeleiding en ondersteuning nodig hebben, worden na overleg met leerling en ouders/verzorgers door de mentor ingebracht in het ‘Ondersteuningsteam’. In het ondersteuningsteam overleggen onze deskundige teamleden (o.a. plusklas-docent, zorgcoördinator, ambulante begeleiders) wat er nodig is om jou weer op weg te helpen.
Samen met de leerling en ouders/verzorgers, stellen we dan een plan op.

Het ondersteuningsteam wordt geleid door de zorgcoördinator van Wings Niekée mevrouw R. Pierrot. 

ZAT-overleg (ZorgAdiesTeam)
Het kan voorkomen dat er externe deskundigheid en/of afstemming nodig is om een leerling de juiste ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld een overleg met de leerplichtambtenaar, (jeugd)hulpverlening en/of straatcoaches. 

Schoolleiding
In sommige gevallen is het noodzakelijk dat de schoolleiding besluiten moet nemen om de juiste ondersteuning in gang te zetten. In deze gevallen zal de teamleider in beeld komen. Hij is tevens eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. 

Teamleider van Wings Niekée is de heer S. van der Bend.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Wil je meer lezen over de zorg en ondersteuning op Wings Niekée, waaronder de ondersteuning bij dyslexie, kijk dan in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van onze school.