Burgerschap

Burgerschap is één van de pijlers van ons onderwijs. Wings Niekee is een school met een maatschappelijke functie, in het hartje van Roermond.

Burgerschap is al jarenlang een belangrijke pijler in ons onderwijs. Wij hechten veel waarde aan een prettige manier van samenleven en samenwerken. Aandacht geven en respecteren van verschillen is hierbij een belangrijk uitgangspunt; iedereen doet ertoe!

Maatschappelijke projecten

Jaarlijks geeft Wings Niekée aandacht aan maatschappelijke thema's en project. Dit doen we o.a. door middel van Kind4Kidz. Het doel van dit project is dat onze leerlingen ervaren hoe belangrijk het is om voor elkaar klaar te staan. In dit project organiseren de leerlingen van Wings Niekée leuke en sportieve activiteiten voor leerlingen van de basisscholen in Roermond.

Samenwerking met: 'Studiezalen Remunj'

Wings Niekée ondersteunt het Roermondse initiatief: 'Studiezalen Remunj'

In 2020 is de initiatiefgroep Breekjaar Limburg, opgericht om een doorbraak te realiseren in de naschoolse begeleiding van kinderen en jongeren en hun ouders in kwetsbare wijken. In 2022 zijn we een samenwerkingsverband aangegaan met Wings Niekée, onderdeel van de Stichting OnderwijsMidden-Limburg ter realisering van een van de initiatieven: Studiezalen Remunj.

Wat doet studiezalen Remunj?

Studiezalen is een locatie in Roermond op Wings Niekée waar jongeren uit het primair- & voortgezet onderwijs (van 10 t/m 18 jaar) wekelijks gratis in een pedagogisch veilige, rustgevende én gezellige omgeving huiswerk kunnen maken of schoolwerkondersteuning krijgen.

Naast het doel om het kind in de schoolcarrière te ondersteunen, verdiepen we ons ook in de
wensen en behoeftes van het kind. Wat heeft het nodig om zijn talenten te ontdekken en zich op een
positieve manier te ontwikkelen? Zo is er voor elk kind een LifeCoach aanwezig met wie het een
vertrouwensband kan opbouwen en de persoonlijke aandacht krijgt die het verdient.
Op elke Studiezaal is een team van professionele begeleiders aanwezig met kennis op zowel
pedagogisch als onderwijskundig gebied. Zij werken samen met een brede groep van vrijwilligers en
stagiaires: van pedagogiek en social work studenten, tot wiskunde docenten, tot een gepensioneerde advocaat, aan:

  • Creëren van bewustwording; belang van inzet, verantwoordelijkheid, eigenaarschap en

identiteit.

  • Het ontdekken van kwaliteiten en verrijken van de leefwereld.

  • Vergroten van het zelfvertrouwen en discipline bij leerlingen.

  • Ontdekken van intrinsieke motivatie tot inzet voor school.

  • Actieve samenwerking met scholen en ouders en wijkpartners.

  • Laagdrempelige hulpverlening op het gebied van armoedebestrijding.

De belangrijkste inspiratiebronnen waar we gebruik van maken bij de invulling van ons naschoolse
aanbod zijn ontleend aan de succesvolle werkwijzen van Studiezalen Amsterdam en de Stichting Breekjaar in Utrecht.

Meer informatie? Neem contact op met:
Jos Gijzen, voorzitter Initiatiefgroep, j.gijzen1@gmail.com.